שמאות רכוש-דירות ועסקים

מתמחים בתביעות מול חברות ביטוח

נזקי אש

נזקי מים

נזקי רכוש

נזקי טבע וטרור